Norsk Maskinformidling AS - etablert i 2017.

Norsk Maskinformidling har spesialisert seg på omsetning av brukte maskiner og utstyr. Hovedsakelig innen Landbruk, Anlegg, Truck og Transport. Vi kjøper og selger maskiner og utstyr i Norge og internasjonalt.

Norsk Maskinformidling AS har de siste årene posisjonert seg som en av de ledende aktørene på håndtering av brukte maskiner i Norge. Vi har knyttet til oss ansatte og samarbeidspartnere med høy kompetanse, bygget effektive systemer, og etablert nettverk over hele verden.

Å selge eller kjøpe maskin hos Norsk Maskinformidling skal være en trygg, god og sikker opplevelse for alle involverte parter av handelen. Vi har eget verksted som gjennomgår og klargjør utstyr som selges, og vi ordner alle deler av en handel, fra objektet hentes hos selger, til levering hos sluttkunde

Trygg handel med NMF

  • Vi har fokus på god logistikk og benytter oss av faste transportører.
  • Vi har eget verksted og rutiner for mottakskontroll, utbedringer og service.
  • Vi samarbeider med andre profesjonelle aktører som entreprenører, Felleskjøpet, Eik senteret mfl.
  • Vårt team består av både meglere, selgere og mekanikere med lang erfaring

Finansiering & innbytte

Vi tilbyr gunstig finansiering og lån via Brage eller Nordea. 
Vi kan også ta innbytte i kombinasjon med finansiering.

Brage finans
Nordea
  • Mulagata 6, 5580 Ølen, Norway
  • post@maskinformidling.no